Polityka prywatności

BDC DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

INFORMACJE OGÓLNE
Niniejsza „Polityka Prywatności” określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez osoby w związku z korzystaniem przez nich z usług BDC DEVELOPMENT Spółka Akcyjna, w tym poprzez serwis internetowy www.bdc-development.pl (dalej: „Serwis”).

KTO JEST ADMINISTRATOREM MOICH DANYCH OSOBOWYCH?
Administratorem Twoich danych osobowych jest BDC Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Warszawskiej 8 lok. U3, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000699158, REGON: 121414660, NIP: 9930635111 (dalej: „BDC Development S.A.” lub „Administrator”).

CZYM SĄ DANE OSOBOWE I CO OZNACZA ICH PRZETWARZANIE?
Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność dokonywana na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. BDC Development S.A. przetwarza dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.

KIEDY NINIEJSZA POLITYKA PRYWATNOŚCI MA ZASTOSOWANIE?
Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których BDC Development S.A. jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których BDC Development S.A. przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskano z innych źródeł. BDC Development S.A. realizuje swoje obowiązki informacyjne w obu powyższych przypadkach, określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), zgodnie z tymi przepisami.

PODSTAWA PRAWNA
W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi. Dane osobowe zawarte w formularzach oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie lub pozyskane w związku ze świadczeniem lub oferowaniem usług są przetwarzane z zachowaniem wymogów RODO. Będziemy przetwarzać Twoje dane tylko w takich celach na jakie zgodziłeś/aś się poprzez kliknięcia w odpowiednie pola formularza zamieszczonego w Serwisie lub w inny wyraźny sposób. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda na przetwarzanie danych lub wymóg realizacji usługi, którą u nas zamówiłeś (stosownie do artykułu 6 ust. 1 lit a i b RODO). W zależności od celu, w jakim Twoje dane są przetwarzane, Administrator ma właściwe podstawy prawne przetwarzania Twoich danych, na przykład:

 • gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawieranej z Tobą umowy lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • gdy jesteś proszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w oznaczonym celu – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,  gdy mamy do zrealizowania tzw. prawnie uzasadnione interesy, np. przyjęcie Twojego zapytania i udzielenie na nie odpowiedzi – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas, np. w razie konieczności udostępnienia danych osobowych organom państwowym – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Informujemy, że podanie Administratorowi danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym oraz że nie jesteś zobowiązany do ich podania. Podanie danych osobowych w celach marketingowych i handlowych jest dobrowolne i nie uzależniamy wykonania jakichkolwiek usług od uzyskania zgody na korzystanie z danych w celach marketingowych i handlowych. Jeżeli zamówiłeś/aś u nas usługę to podanie danych jest konieczne dla wykonania umowy lub w celu realizacji danej usługi.

ZGODA
Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
W żadnym wypadku Administrator nie będzie zbierać i przetwarzać danych osobowych wrażliwych: ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.
O ile udzieliłeś/aś odpowiedniej zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych i handlowych to Twoje dane będą przetwarzane stale, chyba że cofniesz swoją zgodę na ich wykorzystywanie. Jeśli nie wyraziłeś tej zgody będziemy przetwarzać Twoje dane tylko przez czas świadczenia przez nas usług (na przykład przez czas w jakim korzystasz z naszej usługi). Niemniej jednak możemy przechowywać Twoje dane po cofnięciu przez Ciebie zgody lub po zakończeniu świadczenia usług na Twoją rzecz, jeśli to przetwarzanie jest uzasadnione przepisami prawa (np. dla celów księgowych i podatkowych) lub przewidujemy, że archiwizacja Twoich danych jest konieczna do ochrony naszych praw.

AUTOMATYCZNE GROMADZENIE INFORMACJI
W niektórych przypadkach Administrator i dostawcy usług wykorzystują „cookies”, znaczniki nawigacyjne oraz inne technologie, aby automatycznie gromadzić informacje określonego rodzaju podczas wizyt na naszej stronie internetowej lub za pośrednictwem adresów e-mail. Gromadzenie tego typu informacji pozwoli nam lepiej zrozumieć i usprawnić działanie, funkcjonalność oraz wydajność Serwisu oraz określić efektywność naszych działań marketingowych.
Nie zawsze gromadzone w ten sposób informacje stanowią dane osobowe, tzn. pozwalają nam zidentyfikować konkretną osobę, jednak może się tak stać na przykład, gdy możliwe będzie powiązanie adresu IP lub informacji o lokalizacji z konkretnym adresem e-mail.

ADRESY IP
Adres IP to numer przypisywany komputerowi podczas połączenia z Internetem, który umożliwia komunikację pomiędzy danym komputerem i serwerem. Adresy IP osób odwiedzających stronę mogą być rejestrowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz dla celów diagnostycznych. Informacje te mogą być również wykorzystane w formie zbiorczej w celu przeprowadzenia analizy trendów internetowych oraz oceny działania serwisu internetowego.

Pliki „cookies” i profilowanie
Informujemy, iż w celu dostosowania treści i usług naszego serwisu internetowego www.bdc-development.pl do indywidualnych zainteresowań oraz potrzeb użytkowników, używamy informacji zapisywanych przez serwery na urządzeniach końcowych użytkownika (komputer, tablet, smartphone etc.), które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia, czyli tzw. „cookies”. Serwery te mogą także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z „cookies”.
„Cookies” to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które poprzez zapisanie w urządzeniu końcowym użytkownika umożliwiają poznanie jego zachowań, zainteresowań i potrzeb. „Cookies” dostarczają m.in. danych statystycznych dotyczących korzystania z Serwisu przez użytkowników oraz informacji o jego funkcjonalności. „Cookies”, co do zasady, nie identyfikują danych osobowych użytkownika. „Cookies” zawsze zawierają nazwę domeny Serwisu oraz czas przechowywania danych na urządzeniu końcowym.
„Cookies” mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem reklamodawców, firmy badawcze czy dostawców aplikacji multimedialnych.
Pliki „cookies” wykorzystywane są w celu:

 •  dostosowania zawartości stron Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, ponieważ „cookies” pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisów korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ich ulepszanie (sprawdzamy, ile mamy użytkowników, jak długo użytkownicy korzystają z naszego serwisu, jakie szczególnie treści ich interesują),
 •  dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań, poprzez tzw. profilowanie, czyli weryfikację ich zainteresowań i preferencji wynikających z analizy stron internetowych, z których korzysta użytkownik.

W ramach Serwisu możemy stosować następujące rodzaje plików „cookies”:

 •  tzw. niezbędne pliki „cookies”, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisów, np. uwierzytelniające pliki „cookies” wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisów,
 • pliki „cookies” służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu,
 • pliki „cookies”, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu,
 •  tzw. funkcjonalne pliki „cookies”, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
 • tzw. reklamowe pliki „cookies”, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym użytkownika.
Każdy z użytkowników ma możliwość, w każdej chwili, wyłączyć w swoim oprogramowaniu opcję przyjmowania „cookies”. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Wyłączenie „cookies” może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług w ramach Serwisu, jednakże nie spowoduje to braku możliwości czytania czy oglądania treści zamieszczanych w ramach Serwisu, z wyjątkiem tych, do których dostęp wymaga logowania.
Wyrażenie zgody przez użytkownika na przyjmowanie „cookies” odbywa się poprzez zmianę ustawień przeglądarki umożliwiających przetwarzanie „cookies” lub poprzez wyrażenie zgody w odpowiednim „oknie” w Serwisie.

NARZĘDZIA LOKALIZACYJNE
BDC Development S.A. może zbierać i wykorzystywać dane dotyczące geograficznej lokalizacji komputera lub urządzenia mobilnego użytkownika. Dane dotyczące lokalizacji są zbierane w celu dostarczenia użytkownikom informacji o usługach, które naszym zdaniem mogą ich zainteresować ze względu na ich lokalizację. Są one także gromadzone w celu doskonalenia naszych produktów i usług opartych na rozwiązaniach geolokalizacyjnych.

WIDGETY I APLIKACJE SPOŁECZNOŚCIOWE
W Serwisie mogą znajdować się funkcje, które umożliwiają udostępnianie treści za pomocą aplikacji społecznościowych stron trzecich, takich jak m.in. przycisk „Lubię” na Facebooku czy widget na Twitterze. Wszystkie z tych aplikacji społecznościowych mogą gromadzić i wykorzystywać dane dotyczące aktywności użytkowników na witrynach BDC Development S.A. Wszelkie dane osobowe podawane przez użytkowników za pośrednictwem takich aplikacji społecznościowych mogą być zbierane i wykorzystywane przez innych użytkowników powyższych aplikacji społecznościowych, a prowadzone za ich pomocą interakcje podlegają postanowieniom polityki prywatności firm, które są dostawcami aplikacji. Nie mamy wpływu i nie bierzemy odpowiedzialności za powyższe firmy oraz wykorzystanie przez nich danych użytkowników.
Dodatkowo, na witrynach internetowych BDC Development S.A. mogą znajdować się blogi, fora dyskusyjne, strony crowdsourcingowe oraz inne aplikacje lub usługi (zwane wspólnie „funkcjami społecznościowymi”). Celem funkcji społecznościowych jest ułatwienie udostępniania wiedzy i treści. Wszelkie dane osobowe podawane przez użytkowników korzystających z dowolnych funkcji społecznościowych BDC Development S.A. mogą być udostępniane innym użytkownikom danej funkcji społecznościowej (chyba że podczas ich zbierania stwierdzono inaczej). Nad takimi, dobrowolnie podanymi danymi, mamy ograniczoną kontrolę lub nie mamy jej w ogóle.

W JAKICH CELACH MOJE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE?
Korzystając z naszej strony internetowej Twoje dane osobowe są zbierane i dalej przetwarzane w celach określonych w polityce ochrony danych osobowych. W zależności więc od strony internetowej, gdzie pozostawiasz dane, informujemy Cię każdorazowo o właściwych celach przetwarzania, jednak możemy wskazać następujące znane nam cele przetwarzania danych:

 • rejestracja na konkretne wydarzenie lub publikację,
 •  subskrypcja interesujących Ciebie materiałów,
 •  zapisanie się do dedykowanego programu,
 •  złożenie zapytania o ofertę lub prezentacja świadczonych usług,
 • zamówienie informacji handlowych i promocyjnych (np. wysyłanie newsletter’a na podany przez osobę adres email, wysyłanie informacji handlowych o różnych produktach i usługach, naszych i naszych zaufanych partnerów, wysyłanie informacji o różnych konkursach, akcjach promocyjnych, zarówno naszych, jak i naszych zaufanych partnerów),  złożenie zapytania kontaktowego,
 •  korzystanie z aplikacji lub narzędzi online.

Wykorzystujemy podane przez Ciebie informacje dla następujących celów:

 • tych nieodłącznie związanych z realizacją i świadczeniem usług w ramach Serwisu, udostępnienia Ci Produktu oraz świadczenia usług;
 • w celu weryfikacji jakości świadczonych usług, celem prowadzenia statystyk rynkowych (sprawdzamy jak wielu użytkowników odwiedza nasz Serwis, jak długo przebywa w Serwisie i jakie treści go szczególnie interesują, tak aby dopasować treść Serwisu do potrzeb jego użytkowników), oraz w celach profilowania użytkowników (pliki „cookies”).

Dane osobowe udostępnione przez osoby, a następnie zebrane w sposób opisany powyżej, jak również dane w zakresie zgody na przetwarzanie danych w celach handlowych i promocyjnych umożliwiają identyfikację osób jedynie przez BDC Development S.A. Dane mogą zostać przekazane osobom trzecim, tylko i wyłącznie w przypadku, gdy korzystamy z usług podwykonawców, szczególnie tych, którzy w naszym imieniu i na naszą rzecz zarządzają naszymi bazami danych. Informacje dotyczące adresów IP użytkowników mogą zostać przekazane uprawnionym organom państwa, na ich żądanie na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa. Podmioty te nie są administratorami danych, a powierzone dane wykorzystuję tylko w celach wskazanych przez nas i wynikających z powyżej opisanych podstaw. Dane wynikające ze zbierania tzw. cookies mogą być przetwarzane przez naszych zaufanych partnerów.

DOSTĘP DO DANYCH I UPRAWNIENIA
Do danych osobowych przysługuje wgląd osobie fizycznej, której dotyczą. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie, przysługują jej również następujące prawa w związku z przetwarzaniem jej danych osobowych, o których mowa w RODO, tj.:

 • prawo żądania dostępu do własnych danych osobowych (w tym uzyskania potwierdzenia, czy są one przetwarzane oraz uzyskania informacji np. o celach, źródłach, kategoriach przetwarzanych danych czy okresie ich przechowywania), co obejmuje także prawo do otrzymania bezpłatnie kopii własnych danych (za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, możemy pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych),
 •  prawo do sprostowania danych osobowych (gdy są one nieprawidłowe), co obejmuje także wniesienie uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, jednak w tym celu możemy prosić od Ciebie przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 • prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), kiedy np. nie są one niezbędne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane, została cofnięta zgoda na ich przetwarzanie ,lub nie ma innych podstaw prawnych do ich przetwarzania,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, gdy np. kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych,
 •  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych, w tym otrzymania od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego własnych danych osobowych, które nam dostarczyłeś,
 • prawo do cofnięcia wyrażanej zgody na przetwarzanie danych (przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem),
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

BEZPIECZEŃSTWO I INTEGRALNOŚĆ DANYCH
BDC Development S.A. stosuje odpowiednią politykę i procedury w zakresie zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnioną utratą, niewłaściwym zastosowaniem, zmianą lub zniszczeniem. Jednakże nawet mimo naszych najlepszych starań, całkowite zabezpieczenie danych przed wszelkimi zagrożeniami nie jest możliwe. Dokładamy wszelkich starań, aby dostęp do danych osobowych był ograniczony do osób, które muszą znać te informacje. Osoby, które mają dostęp do danych są zobowiązane do zachowania ich poufności. Dodatkowo, jedną z zasad polityki BDC Development S.A. w tym zakresie jest przechowywanie informacji osobowych tylko przez taki okres, w którym:

 •  są one niezbędne do realizacji zgłoszenia,
 • są one niezbędne do realizacji uprawnienia lub obowiązku wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub polityk, regulacji bądź innych wymagań obowiązujących w BDC Development S.A., lub
 • do momentu, gdy osoba zażąda usunięcia takich informacji.

Okres przechowywania danych osobowych zależy od konkretnego charakteru i okoliczności, a zwłaszcza celu, w jakim dane osobowe zostały zebrane.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI
Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Polityce Prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego Serwisu oraz świadczonych usług. O wszelkich zmianach Administrator będzie informować w sposób widoczny i zrozumiały.

ODSYŁANIE DO INNYCH STRON
W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości do któregokolwiek z zapisów niniejszej Polityki Prywatności prosimy o kontakt: [email protected], tel. 22 784 80 49.

notifications_none

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

clear